Zuigmachines

De installatie

De installatie bestaat uit een aanhangwagen en resp. een cycloon met afvalbak, een CRT cartridge filter, een absoluut filter, een vacuümpomp, en een compressor. De zuigslang kan d.m.v. een snelkoppeling aangesloten worden. Door de relatief kleine afmetingen is de aanhanger makkelijk in te zetten in stedelijk gebied. Ook is de opstel tijd van de aanhanger daardoor zeer kort (Max. 15 min)!

Werking
De vervuilde lucht wordt aangezogen in de cycloon. De cycloon zorgt dat grote delen asbest of ander stof worden afgescheiden. Deze vallen in de ruimte onder de cycloon waar een bigbag in geplaatst is. De lucht met kleine asbest/stofdeeltjes wordt nu vanuit de cycloon in het CRT filter gezogen. Het filter zorgt m.b.v. speciale filtercartridges dat deze kleine deeltjes worden afgescheiden. Het opgebouwde stof op het filtermateriaal wordt d.m.v. perslucht puls gewijs van de cartridges afgeblazen. Het asbest/stof valt in de daarvoor bestemde ruimte onder het filter waar ook een plasticzak in geplaatst kan worden. Het absoluutfilter, welke achter het CRT filter is geplaatst, zorgt dat de lucht absoluut schoon kan worden afgeblazen. Het aanzuigen van verontreinigde lucht en het afblazen van schone lucht wordt verzorgd door een speciale hogedrukventilator.

Afvoeren van de stoffen

Als de afvalzakken vol zitten moeten deze worden verwisseld. De afvalzakken zijn in een speciale ruimte geplaatst. Zodra een van de zakken gewisseld moet worden zorgt de besturing ervoor dat de afzuiging wordt geconcentreerd op deze ruimte en kan er dus geen stof naar buiten komen wanneer de deur open staat. Om er zeker van te zijn dat er geen zwevende deeltjes naar buiten komen zodra de ruimte wordt geopend, worden deze ruimtes eerst gespoeld met water en het water dat hiervoor gebruikt is wordt afgezogen, gefilterd en weer terug gepompt in de circulatietank. Hierna kan de deur worden geopend en de zak verwijderd.

Op deze manier kan men er zeker van zijn dat er zonder gevaar voor de omgeving of het bedienend personeel, asbest of ander gevaarlijk stof, kan worden afgezogen en verwijderd!

De zuigcontainer heeft door de grote capaciteit een speciale spoelsluis waardoor constante productie gewaarborgd is.

Mogelijkheden

  • Zuigmachine (aanhanger voor locaties met beperkte buiten ruimte/kleine hoeveelheden) 3 m3 tot wel 7 m3 per dag
  • Zuigcontainer voor locaties met meer buiten ruimte/grote hoeveelheden (40 ft container waar alles in zit) volledig self supporting, korte opsteltijd, grote capaciteit 15-25 m3 per dag